september 10, 2020
kamomillte

Odla din egen ekologiska kamomill

Om man vill ha ekologisk kamomill i sitt örtte är det en bra idé att odla själv, så att man kan ha full koll på vilka metoder och produkter som används vad gäller gödning, ogräsbekämpning, med mera. Kamomill går utmärkt att odla i Sverige och det krävs inte några enorma ytor.

I Sverige är det framförallt kamomill av arten Matricaria chamomilla (synonym: Matricaria recutita) som odlas, men även vissa andra arter kan fungera. Matricaria chamomilla rekomenderas för nybörjaren eftersom den hanterar svenska förhållanden väl och till och med kan hittas förvildad på vissa platser i landet.

Det finns företag som säljer ekologiska kamomillfrön i Sverige, bland annat Runåbergs Fröer. Fröna är väldigt små.

Matricaria chamomilla är en ettårig växt, men plantorna självsår sig lätt och man kan också medvetet samla in och spara frön till nästa odlingssäsong.

Att odla Matricaria chamomilla från frö

Växtplats

Välj ett läge där kamomillen kommer att få mycket sol.

Kamomill kan överleva i flera olika sorters jord, men föredrar jord som är lätt och genomsläpplig. Förvildad kamomill brukar man i Sverige framförallt se växandes på sandiga jordar, inklusive lerjordar med mycket sand i.

Förberedelser

Det går att så kamomillfröna direkt på friland utan att förså inomhus först. Jorden ska vattnas innan sådd och sedan hållas fuktig under grotiden.

Sådd

I de flesta delar av landet är april-maj lämplig såtid för vårsådd, men kontrollera helst vad som gäller just där du vill odla din ekologiska kamomill.

Det förekommer också att man sår kamomill på hösten. Detta efterliknande hur det fungerar i naturen, där kamomillfrön faller till jorden från blommorna och sedan inte gror föränn det blir vår igen följande år.

Kamomillfrön är pyttesmå och vägger knappt någonting. När man planterar brukar man strö ut dem över jorden och sedan platta till jorden, så att fröna får god kontakt med jorden och inte flyger iväg. Otillräcklig kontakt med jorden gör att kamomillfröna inte gror som de ska.

Du kan räkna med att fröna börjar gro 1-2 veckor efter sådd vid vårsådd.

Vattning

Jorden ska vattnas innan sådd och sedan hållas fuktig under grotiden. Utan tillräckligt med fukt kommer inte fröna att gro som de ska.

Näring

Kamomill är en växt som kan överleva även när det är ont om näring, men tillväxten blir begränsad.

Vill man tillsätta näring till sin ekologisk odling är det viktigt att välja en ekologisk metod.

Några tumregler för kamomill:

  • Kväve (N) gynnar tillväxt av de gröna delarna av plantan.
  • Kalium (K) behövs för optimal utveckling av stammen.
  • För näringsämnena kalium och fosfor (P) är det bäst att ha en del kalium per två delar fosfor.

Ogräsbekämpning

Det tar tid för kamomill att komma igång, och under tiden behöver man se till att plantorna inte blir utkonkurerade av ogräs.

Det förebyggande arbetet är viktigt; om man ser till att motverka ogräs innan man planterar blir det enklare att sköta om planteringen därefter eftersom det inte blir lika mycket ogräs att rensa.

Skadedjur

Bladlöss kalasar gärna på kamomill och kan bli ett stort problem för odlingen.

Hur höga blir kamomillplantorna?

Cirka 30 cm.

Att skörda kamomillblommorna

Man skördar blommorna när de är helt utslagna, vilket innebär att man skördar kontinuerligt under blomsäsongen. När blomman är helt utslagen är halten av essentiell olja som högst. Plocka blommor där kronbladen står rakt ut eller redan har börjat rikta sig lite neddåt.

kamomill

En fördel med småskalig ekologisk kamomillodling för hemmabruk är att man kan handskörda och därför plocka enskilda blommor, istället för att behöva maskinskörda ett helt stort fält på en och samma gång och få med allt, oavsett utslagningsgrad.

Torka kamomillblommor för örtte

Påbörja torkningsprocessen så snart som omedelbart efter plockningen för att minska risken för föruttnelse och förlorade smak-, doft- och nyttoämnen.

Kamomillblommor kan spridas ut och torkas i direkt solsken i en luftig miljö.